Posudky a oponentury

Provádíme nezávislé zhodnocení:

  • Stávajících bezpečnostních řešení - úroveň a neprostupnost technického zabezpečení a režimového opatření
 
  • Oponentury návrhů provedení zabezpečení a cenových nabídek
 
  • Návrhy upgradů a možných úprav