Poradenství

Zabýváme se poradenskou činností ve všech oblastech bezpečnosti, protože jednotlivé oblasti bezpečnosti je nutné vnímat jako komplexní a vzájemně se ovlivňující soubor opatření.

 

Provádíme:

  • Pezpečnostní audity, které jsou zpravidla prvním krokem pro posouzení aktuálního stavu bezpečnosti, např. audit fyzické bezpečnosti

 

  • Poradenství při realizaci bezpečnostních projektů, staveb apod.
 
 

Cena služeb je dána zadáním klienta a rozsahem zbezpečnostní analýzy.