Prostory pro důvěrná jednání

 
  • Pokud klient potřebuje místnost, kde může v klidu jednat, telefonovat apod., umíme zvolit nezbytnou ochranu prostor – stropy, podlahy, stěny, okna a jejich rámy, prostupy do místnosti, zásuvky apod.

 

  • Faradayova klec? Vysvětlíme, ve kterých specifických případech má smysl.

 

  • Vždy řešíme tento problém komplexně – dle místa, přístupu cizích osob apod., tj. nejprve posoudíme možnosti, následně klienta informujeme, co je možné a poučíme ho o pravidlech, která by bylo nezbytné dodržovat. Teprve pak přistoupíme k samotné realizaci.

 

  • Nikdy neinstalujeme prostředky, které by byly pouze na efekt!